Filter nehnuteľností

Hypotéky a úvery pre Vaše zámery

Chcete nájsť najlepšie riešenie svojej situácie, ale zdá sa Vám, že všetkých tých súvislostí a termínov vo svete hypoték a úverov je veľa? Je pre Vás zložité dopátrať sa k všetkým informáciám, aby ste boli schopní správne sa rozhodnúť?

Máme dobrú správu. Už sa trápiť nemusíte!

S nami jednoducho vyriešite hypotéky a úvery v mnoha situáciách.

Kontaktujte nás

Dôchodkové sporenie

Starobné dôchodkové sporenie nazývané aj druhý pilier je systém, ktorý dáva svojim sporiteľom možnosť sporiť si sám pre seba, na svoj dôchodok, a tak si zabezpečiť dôstojnú starobu.

Spolu s prvým pilierom zabezpečuje príjem v starobe sporiteľovi, ako aj pozostalým v prípade úmrtia sporiteľa. V prípade vstupu do druhého piliera sa rozdelia povinné odvody v celkovej výške 18 % na dve časti, a to 13,25 %, ktoré ostávajú v I. pilieri a 4,75 %, ktoré Sociálna poisťovňa postupuje na dôchodkový účet v DSS.


Prečo vstúpiť do druhého piliera?

Druhý pilier vám dáva:

 • možnosť odkladať si časť povinných odvodov na osobnom dôchodkovom účte, a teda sporiť si sám pre seba,
 • jedinečnú šancu poberať dôchodok z 2 zdrojov, s cieľom zabezpečiť si spoločne s I. pilierom dôstojnú starobu.

Výhody druhého piliera:

 • sporenie na osobnom dôchodkovom účte vás nestojí nič navyše - sú to peniaze, ktoré ste povinný odvádzať
 • sami môžete ovplyvniť výšku svojho budúceho dôchodku
 • máte možnosť vybrať si vlastnú investičnú stratégiu – prispôsobiť sa vlastnej miere rizika (garantované/negarantované fondy)
 • sporenie na osobnom dôchodkovom účte vás nestojí nič navyše – sú to peniaze, ktkoré ste zo zákona povinný odvádzať. Výška odvodov zostáva zachovaná, pričom 4,75% z nich pôjde na váš osobný dôchodkový účet
 • dlhodobé investovanie umožní dosiahnuť zaujímavé zhodnotenie dôchodku
 • k dispozícií vám je vžy aktuálny prehľad o svojich dôchodkových úsporách
 • peniaze na vašom dôchodkovom účte sú po celý čas vašim majetkom a je možné ich dediť
 • osobný dôchodkový účet je nedotknuteľný - do značnej miery o ňom rozhodujete vy sami
 • II. pilier má 5-stupňový systém kontroly: najvyšší - dohľad NBS
Kontaktujte nás

POISTENIE

Kontaktujte nás

Chcete predať dom, byt, pozemok, chatu alebo inú nehnuteľnosť?

Neváhajte a využite našu bezplatnú službu.

Kontaktujte nás na tel. čísle 0918 817 662, mailom kreditreality@gmail.com alebo formulárom.

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

Informácie o nás

Kancelária

KREDIT REALITY
Nam. Slobody 13 číslo dverí 24, Michalovce 071 01
IČO: 50 897 802

Telefonne číslo

0918 817 662